ตารางการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ

เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 02 ตุลาคม 2559 23:13

ตารางการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ Long Water

ตารางการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ Long Water

จำนวนน้ำ

รายได้(บาท)

PPF

GAC

GAC/CTO

AIP

MEMBRANE

UV+CTO

20000 ลิตร

10,000

เปลี่ยน
(150บาท)

-

-

-

-

-

40000 ลิตร

20,000

เปลี่ยน
(150บาท)

เปลี่ยน
(300บาท)

เปลี่ยน
(300บาท)

-

-

-

60000 ลิตร

30,000

เปลี่ยน
(150บาท)

-

-

เปลี่ยน
(300บาท)

-

-

80000 ลิตร

40,000

เปลี่ยน
(150บาท)

เปลี่ยน
(300บาท)

เปลี่ยน
(300บาท)

-

ตรวจเช็ค

-

100000 ลิตร

50,000

เปลี่ยน
(150บาท)

-

-

-

ตรวจเช็ค

-

120000 ลิตร

60,000

เปลี่ยน
(150บาท)

เปลี่ยน
(300บาท)

เปลี่ยน
(300บาท)

เปลี่ยน
(300บาท)

เปลี่ยน
(1,100บาท)

เปลี่ยน
(600บาท)

ไส้กรองภายในตู้น้ำเป็นไส้กรองมาตราฐาน สามารถซื้อได้ทั่วไป
ที่บริษัทขายราคาตามตารางด้านบน สั่งซื้อได้ที่เบอร์  
0849234858 0801013595 ยินดีตอบทุกคำถาม